Logotipo Estrategia Desarrollo Local Participativo EDPL
Convocatoria cerrada EDLP. Estrategia de desarrollo local participativo de Tierra Estella.

AZKEN ALBISTEAK

Finalizan con éxito los talleres temáticos

Finalizan con éxito los talleres temáticos

Los días 25 y 26 de octubre han tenido lugar los tres últimos talleres temáticos previstos para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2023-2027. Dichos talleres han sido organizados por Teder, en Estella-Lizarra. En este caso, ha...

ZER DA
TGPE?

Lizarraldeko Tokiko Garapen Parte-hartzailerako Estrategia (TGPE) eskualdeko ekintza plan bat da, TEDER elkarteak bultzatua, tokiko helburuak eta beharrak asetzea xede duena, Lizarraldeko gizartea eta ekonomia egokiro garatzeko, lurraldearen jasangarritasunari lotuta, betiere.

Estrategia prestatzeko orduan, funtsezkoak dira eskualdeko herritarren nahiz entitate publiko eta pribatuen ikuspegia, iritzia eta haiekiko adostasuna, landa garapenean egin beharreko jarduketa ildoak 2023-2027 aldirako zehazte aldera.

ZER
HELBURU DU?

Lurraldeak dituen beharrak atzematea eta  LEADER helburuak lortzeko bultzatu eta lehenetsi nahi ditugun neurriak zehaztea:

  • Enplegua sortu eta finkatzea.
  • Tokiko natur eta kultur baliabideak eraginkortasunez erabiltzea.
  • Zerbitzu publikoak eta bizi-kalitatea hobetzea.
  • Gizarteratzea.

Hori guztia, tokiko prozesu parte-hartzaile baten bidez.

Estrategiak bat etorri behar du objetivos del Plan Estratégico PAC (PEPAC 23 -27) eta Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

NOLA
EGINEN DA?

Estrategia horren diseinuak eskualdeko diagnosi bat izanen du abiaburu, TEDER elkarteak prestatua, gizartea, ekonomia eta ingurumena zertan diren jakiteko. Horrela, komunitateak lagundurik, beharrak eta helburuak atzemanen dituzte eta, horretarako, 2023-2027 aldian finantzatuak izan daitezkeen jarduketa ildo eta neurriak proposatuko dira.

TGPE prestatzeko prozesua 2022ko ekainetik abendura bitarte egiten ari da.

 

DOCUMENTAZIOA

SARTU TGPEREN DOKUMENTU GUZTIETARA

AZKEN DOKUMENTUAK

DOCUMENTUAK PRESTATZEA

LEADER ERRONKAK

ENPLEGUA SORTU ETA FINKATZEA

Enplegua eta enpresa berrien sorrera sustatzea, eta lehiakortasuna eta dibertsifikazio ekonomikoa hobetzea.

BALIABIDEAK ERAGINKORTASUNEZ ERABILTZEA

Tokiko, natur eta kultur baliabideak indartzea, lurraldearen garapen integrala sustatzeko.

GIZARTERATZEA

Pertsona guztiek oinarrizko zerbitzuak, berdintasuna eta garapen integrala eskura izan dezatela sustatzea.

ZERBITZU PUBLIKOAK ETA BIZI-KALITATEA HOBETZEA.

Herritarren bizi-kalitatea hobetzea lurralde hau bizitzeko erakargarria izan dadin.